Monday

Teknologi komputer 1:Pengenalan perkakasan komputer

teknologi komputer sample 2
Teknologi Komponen Asas Komputer
Sesebuah komputer terdiri daripada beberapa komponen asas seperti:

  • Monitor(Skrin paparan)
  • Cpu(Sistem unit)
  • Keyboard(papan kekunci)
  • Mouse(tetikus)
  • Speaker & Mic(sebagai kelengkapan tambahan bagi menyempurnakan keseluruhan fungsi komputer secara asas)
Teknologi Unit Pemprosesan Komputer

Unit pemprosesan yang terkandung di dalam Sistem unit terdiri daripada:

* CD ROM
* DVD & CDRW Drives
* Hard Drives
* Modems & Network Cards
* Video & Sound Cards
* RAM, Processor & Motherboards


Teknologi Hardware Komputer

"Hardware" ialah panggilan nama bagi kesemua komponen yang terdapat
dalam atau pada komputer yang dapat disentuh termasuklah "monitor","keyboard","speaker","mouse","cpu" dan merujuk kepada semua peralatan pada komputer samada kecil atau besar.Peralatan ini yang sesetengahnya terdiri daripada komponen kecil elektronik dan papan litar sangat sensetif kepada air dan sititis air sudah mampu merosakkannya.

Teknologi Software Komputer
teknologi komputer sample 1
"Software" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perisian atau komponen komputer yang tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat melalui paparan skrin berbentuk simbol atau "icon".Sebarang "icon" yang muncul pada paparan skrin dipanggil sebagai "software"."software" pula dimuatkan didalam cakera padat (CD),pendrive,disket mahupun dimuat turun melalui internet.
No comments:

Post a Comment